Uluslararası İnsan Hakları Günü – 10 Aralık

Uluslararası İnsan Hakları Günü – 10 Aralık


İnsan Hakları Günü, her yıl, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1948’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul ettiği 10 Aralık’ta kutlanmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendiriyor. Bildirgede yer alan ilkeler, 1948’de olduğu kadar bugün de geçerlidir. Kendi haklarımız ve diğerlerinin hakları için ayağa kalkmalıyız. Hepimizi koruyan hakları savunmak ve böylelikle tüm insanların akrabalıklarını geliştirmek için kendi günlük hayatımızda harekete geçebiliriz.

BM Genel Kurulu – BM İnsan Hakları Günü


1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, tüm ülkelerdeki tüm insanlar için ortak hak ve özgürlükleri belirlemek için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni (UDHR) kabul etti. Bir Amerikalı, eski First Lady Eleanor Roosevelt, bu dönüm noktası niteliğindeki belgeyi hazırlayan BM İnsan Hakları Komisyonu’na başkanlık etti. Başkan Roosevelt’in bu devredilemez, bireysel hakları adlandırmak için yalnızca kendi derin Amerikan geleneklerimize ilham kaynağı olarak bakması gerekiyordu. Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası ve Haklar Bildirgesi, hak ve özgürlükleri geliştirme konusunda ulusumuza 200 yılı aşkın süredir rehberlik etmiştir.

Human Rights Day: You are entitled to these 10 universally fundamental  rights


İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

İnsan hakları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH’ler) merkezinde yer alır, çünkü insan onurunun yokluğunda sürdürülebilir kalkınmayı sürdürmeyi umut edemeyiz. İnsan Hakları, tüm SKH’lerde kaydedilen ilerlemeyle belirlenir ve SKH’ler, insan hakları alanındaki gelişmelerle yönlendirilir. BM kuruluşlarının insan haklarını çalışmalarının merkezine nasıl koymaya çalıştıklarını öğrenin.

On the left we see someone carrying a child who is touching a windw while an eldely person touches the window on the opposite side. On the right we see a couple leaning on each other's shoulders while wearing face masks.

2020 Tema: Daha İyisini Kurtarın – İnsan Hakları İçin Ayağa Kalk


Bu yılın İnsan Hakları Günü teması, COVID-19 salgını ile ilgilidir ve İnsan Haklarının iyileşme çabalarının merkezinde olmasını sağlayarak daha iyi inşa etme ihtiyacına odaklanmaktadır. Ortak küresel hedeflerimize ancak herkes için eşit fırsatlar yaratabilirsek ulaşacağız. COVID-19’un maruz kaldığı ve istismar ettiği başarısızlıkları ele alın ve yerleşik, sistematik ve kuşaklar arası eşitsizlikler, dışlama ve ayrımcılıkla mücadele etmek için insan hakları standartlarını uygulayın.

10 Aralık, istediğimiz dünyayı yeniden inşa etmede insan haklarının önemini, küresel dayanışma ihtiyacını, birbirimize bağlılığımızı ve ortak insanlığımızı yeniden teyit etmek için bir fırsattır.

BM İnsan Hakları’nın genel eylem çağrısı “İnsan hakları için ayağa kalkın” kapsamında, genel halkı, ortaklarımızı ve BM ailesini dönüştürücü eylemi desteklemek ve daha iyi toparlanmaya ve daha fazlasını teşvik etmeye katkıda bulunabilecek pratik ve ilham verici örnekleri sergilemeye dahil etmeyi amaçlıyoruz. dirençli ve adil toplumlar.

admin