Türk Enstrümanları

Türk Enstrümanları

Türk müziğinin tarihi Anadolu Selçukluları ve Osmanlıya dayanır. Türk müziğinin kendine has müzik aletleri yani Türk Enstrümanları vardır. Bunlardan 10 tanesini sizlere tanıtacağız.

Bağlama

Türk entrümanlarından bağlama

Türk müziğinin en bilininen Türk enstrümanları’ndan biri bağlamadır. Telli bir çalgıdır. Yörelere ve boyutlarına göre ismi değişebilir. Tezene adı verilen, kiraz ağacından yapılmış bir çeşit pena ile çalınmaktadır. Yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişi var. Orta Asya’daki Türk Boyları kullandılar ve hatta gezginler sayesinde anadoluya geldi.

Kabak Kemane

Türk enstrümanlarından Kabak Kemane

Kabak Kemane, bir su kabağının yarısından yapılmaktadır. Kabağın açık kısmına bir deri yerleştirilir. Üç telli ve yaylı bir enstrümandır. Orta Asya Türkmenlerinin Gijek adını verdiği ve bununla birlikte Azerbaycan halk müziğinde Kemança adını alan çalgı ile aynı aileden gelir.

Türk Enstrümanlarından Karadeniz Kemençesi

Türk enstrümanlarından kemençe

Kemençe, keman ailesinden sayılan yaylı bir çalgıdır. Dizin üzerine koyularak çalınmaktadır. Türkiye’de iki tip kemençe var. Bunlardan ilki klasik kemençe ve diğeri Karadeniz kemençesidir. Klasik kemençe Osmanlı müziğinde kullanırılır. İnsanı dinlendiren ve bazen hüzünlendiren bir sesi vardır.

Zurna

Türk enstrümanlarından zurna

Zurna, genellikle Türk kültüründe düğünlerde kullanılan bir enstrümandır. Ve yanında muhtemelen davul da bulunur. Üflemeli bir çalgıdır ve sesi oldukça güçlü ve aynı zamanda keskindir. Ağaçlardan yapılma olduğu gibi aynı zamanda metal versiyonları da bulunmaktadır. Yapımında genellikle Zerdali ağacı ve Erik ağacı yaygın olarak kullanılmaktadır. Zurna’nın tarihi Orta Asya’ya dayanır.

Davul

İnsanlık tarihinde bilinen en eski enstrümanlardan biri Davul‘dur. Az önce zurna için de söylediğimiz gibi düğünlerde, kutlamalarda sıklıkla görebileceğiniz bir çalgıdır. Çok kalın olmayan bir sopayla ve bazen elle çalınmaktadır.

Def

Def başka bir deyişle Tef, klasik bir vurmalı müzik aletidir. Sadece Türkler değil aynı zamanda farklı uygarlıklar da kullanmışlar. Mezopotamya uygarlığı araştırması sırasında, yapılan kazılarda elinde tef olan bazı figürler bulunmuştur.

Yaylı Tambur Enstrümanı

Yaylı tamburunun asırlık bir tarihi vardır. Tanburi Cemil Bey tarafından icat edilmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de yayla çalınan uzun enstrümanlara Tambur adı verilmektedir.

Ud

Ut ya da Ud, telli bir enstrümandır. Kelime Arapça‘da sarısabır veya ödağacı anlamındaki el-oud dan gelir. İnsanlığın yaptığı en eski müzik aletlerinden biridir. Bunun yanında benzerleri Eski Mısır’da İ.Ö. 1320-1085 yıllarında kullanılmıştır. Tek bir ağaç parçasından oyarak yapılıyor.

Darbuka

Orta Doğu’da ve Balkanlar‘da kullanılan bir müzik aletidir. Kısacası bu enstrüman sadece iki sese sahiptir. Biri orta kısmına vurduğunuzda çıkan tok ‘düm’ sesidir. Bir diğeri metal kısma vurulduğunda çıkan ve daha ince olan ‘tek’ sesidir. Aynı davul ve zurna gibi düğünlerde sıklıkla görebileceğiniz bir müzik aletidir. Aynı zamanda oryantal dans için kullanılır.

Türk Enstrümanlarından Kanun

Son olarak Kanun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da kullanılan telli bir çalgıdır. Arapça ‘yasa ve yönetmek‘ anlamına gelen ‘kanun’ kelimesine dayanır. Fakat Araplar kelimeyi Grekler’in ‘κανών’ kelimesinden türetmişlerdir. Çalgısının bilinen tarihi MÖ. 19.yy’dır. Enstrümanın Farabi‘nin telli çalgılardan yola çıkarak yapıldığı düşünülmektedir. Telleri oldukça serttir ve bu yüzden iki parmağa metal aletle çalınır.

Daha önce bu enstrümanları dinlediniz mi? Dinlemediyseniz sizi dinlemeye teşvik ediyoruz.

Türk kültürüyle ilgili daha fazla okumak için tıklayın.

Sevde K.