Türk Aşk Hikayesi: Leyla ile Mecnun

Türk Aşk Hikayesi: Leyla ile Mecnun

Her kültürün, çoğunlukla aile ve çevre nedeniyle onları engelleyen trajik aşk hikayeleri vardır. Yasak aşktır ama en güçlü ve trajik olanıdır.

Türkiye’de Türk halk hikayeleri âşık (ozanlar) olarak bilinir. Mevlana Rumi tarafından anlatıldığı iddia edilen bu hikaye, köklerini Fars kültüründen alıyor. Aşkla ilgili bir hikaye olmasına rağmen Mevlana, ilahi aşka yükselecek şekilde anlatmıştır.

Şimdi size Doğu’nun Romeo ve Juliet’inin bir hikayesini anlatacağız; Leyla ve Mecnun.

Leyla ve Kays çocukluklarında ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Kays bu aşktan çok emindir ve sevgilisine aşk şiirleri yazmaya başlar. Leyla’ya olan düşkünlüğü, insanların aşklarını duymalarına neden olur. Aşık oldukları topluma yayıldıkça, bunu ailelerinden saklamak imkansız hale gelir. Bunun üzerine Kays, Leyla’nın babasından kızı isteme cesaretini bulur. Ancak baba, genç adama kızının onunla evlenemeyeceğini söyleyerek reddeder.

Mecnun, vahşi hayvanlar arasında dışlanmış bir hayat yaşayarak, ölçüsüz bir kederle çöllerde kaybolur. Ona aşk için deliliğe kapılmak anlamına gelen “Mecnun” adı verilir. Oğullarının doğaya çekilme kararına boyun eğen ailesi ona yemek götürür ve zaman zaman şiir okurken veya kuma bir sopayla yazarken görülür.

Mecnun vahşi doğadayken Leyla’ya olan maddi aşkını ilahi aşkla değiştirir ve bir keşiş olur. Leyla da mutsuzdur ve başka bir adamla evlenmek zorunda kalır. Birkaç yıl sonra kocası ölür ve ölümünden sonra Leyla, tek aşkıyla tekrar birlikte olmayı umar ve Mecnun’u bulmaya gider. Onu bulduğunda Mecnun maddi varlığını tanımaz. İşte o zaman Leyla, bu dünyada bir daha asla karşılaşmayacaklarını anlar.

Sonunda, Leyla kırık bir kalple vefat eder. Onun öldüğünü duyan Mecnun, mezarına gelir ve ağlar. Mecnun’un cesedi kısa bir süre sonra aynı yerde bulunur, yakındaki bir kayaya şunları kazımıştır:

“Ya Rab manâ cism ü cân gerekmez
  Cânânsuz cihân gerekmez.”

(Allah’im şu beden sevmedikten sonra can gerekmez ayrıca sevgili gönlümde yoksa kalsın cihan da gerekmez)

Onu da alması için Allah’a dua eden Mecnun kısa süre sonra ölür.

Mecnun’un sadık arkadaşlarından biri daha sonra çifti rüyasında görür. Rüyada birlikte cennet bahçesinde olmaları, ikilinin zamanın ve maddi dünyanın dışında yeniden bir araya geldiğini sembolize eder.

Mecnun ismi o zamandan beri biraz tabu oldu ve sadece birinin biraz delirdiğini söylemek için kullanılıyor; Ancak Leyla, hem isim olarak hem de aşk sarhoşluğu anlamında yaygın.

Trajik aşk hikayeleri kültürde mutlu sonla bitenlere göre çok daha fazladır. İnsanlar bir bakıma acı çekmeyi severler çünkü bu onlara çok daha yoğun bir şey hissettirir. Mutsuz aşktan gelen acı kadar güçlü bir duygu yoktur. İnsanlar aşk için öldü, bunun hakkında çok hikayeler, şarkılar, kitaplar yazıldı. Geleneklerde, kültürde ve popüler kültürde en çok konuşulan bir konudur. Ama en güzel şarkılar, şiirler, hikayeler trajik sonla bitenlerdir.

Sevde K.
Sevde K.