Sıkça Sorulan Sorular – Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

Sıkça Sorulan Sorular – Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

ESC Genel Bilgiler

Başvuru formlarına nereden ulaşabiliriz?

Başvuru formlarına EU Login üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizde giriş yaptıktan sonra bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. 

OID numarası nedir ve nasıl alınabilir?

Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.5) OID, “E” harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan  sayfadan ulaşılabilir.

ESC 31 AVRUPA Dayanışma Projeleri

Resmi olmayan gençlik grubu başvurularında yasal temsilci/ irtibat kişisi grubun üyesi olmak zorunda mıdır?

Grup üyesi olmayan birisi projede yasal temsilci/irtibat kişisi olamamaktadır. Tüm grup üyeleri gibi yasal temsilci ve irtibat kişisi de Avrupa Gençlik Portalına kayıtlı olmalıdır.

Dayanışma projeleri nedir?

Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen 18-30 yaş arası en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır.

Kimler dayanışma projelerine başvuru yapabilir?

Dayanışma projelerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş en az 5 gençten oluşan grup katılım sağlayabilir. Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Projeyi yürütecek grup başvurabilir. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilcinin rolünü üstlenir ve başvuruyu gönderme sorumluluğunu üstlenir. Projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilir

Dayanışma projelerinde (ESC 31) proje süresi nedir?

Proje süresi 2 ay ile 12 ay arasındadır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir.Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar.Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Projede yeralan koçun rolü nedir?

Dayanışma projelerinde gençler bir koç tarafından desteklenebilir. Koç, gruba eşlik etmek ve katılımlarını desteklemek için gençlik çalışmaları deneyimine sahip olabilecek bir kaynak kişidir. Belirli bir grup genç insanın ihtiyacına bağlı olarak farklı roller oynayabilir. Koç Dayanışma Projesi’nin dışında kalacaktır, bu nedenle grubun bir üyesi olmayacaktır, (eğer varsa) başvuruda bulunan kuruluşla hiçbir bağlantısı yoktur.

Koç, grubun ihtiyaçlarına göre projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirmesinde gençlerden oluşan grubu destekleyebilir. Koç, öğrenme sürecinin kalitesini kolaylaştırabilir ve destekleyebilir ve proje sonunda öğrenme çıktılarının tanımlanmasına ve belgelenmesine yardımcı olabilir. Koçlar, bir gönüllü veya profesyonel olabilir.

Bizimle iletişime geçin: İletişim

Avatar
admin