Midas Anıtı (Yazılıkaya)

Midas Anıtı (Yazılıkaya)Yazılıkaya (“yazıtlı kaya”), Frigya Yazılıkaya veya Midas Kenti (Midas şehri), Frigya arkeolojik kalıntıları ve Midas’tan bahseden yazıt ile tanınan, Eskişehir iline bağlı bir köydür.

Antik kalıntılar bazen Midas Anıtı veya Midas Şehri olarak adlandırılır ve daha önce Midas’ın mezarı olarak tanımlanırdı.

Yazılıkaya, Seyitgazi‘nin yaklaşık 27 km güneyinde, Eskişehir’in 66 km güneyinde ve Afyonkarahisar‘ın 51 km kuzeyindedir.

Midas Anıtı (Yazılıkaya) (Han)

MİDAS ANITI (YAZILIKAYA) Han – Eskişehir Frig kaya cephelerinin en görkemli örneğidir. Midas kent yaylasının kuzeydoğu eteğinde, öne doğru çıkıntı yapan bir kaya kütlesinin üzerinde yer almaktadır. İlk olarak 1800 yılında WM Leake ve arkadaşları tarafından incelendi ve çizildi. G. Koehler’in bu resmi, birçok hata ve eksikliğine rağmen Frig cephelerinin genel görünümü hakkında fikir veren ilk çizim olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. 1834 Ch. Texier anıtı inceledi ve gravürünü yaptı. Bu, anıtın orijinalini ve tüm ihtişamını yansıtan ilk ve tek gravürdür. Anıt, adını anıtın sol üst kısmındaki düzleştirilmiş ana kayanın üzerindeki Frigce yazıtta yer alan Midai kelimesinden almıştır. Yöre halkı üzerindeki yazıtlardan dolayı anıta Yazılıkaya adını vermiştir. Bugün her iki isim de kullanılmaktadır. Doğuya bakan anıt 17.00 m yüksekliğinde, 16. 50 m genişliğindedir. Yerden yüksekliği 1.20-1.80 m’dir. Apeks akroteri iki karşıt daireden oluşur. Alınlık ve cephe duvarı geometrik motiflerden oluşan zengin bir bezemeyle süslenmiştir. Anıtın ortasında kapıyı simgeleyen büyük bir niş bulunmaktadır. Bu, dini törenlerde tanrıça Matar’ın heykelinin yerleştirildiği en kutsal kısımdır. Anıtın üzerinde Frigce yazıtlar bulunmaktadır.

Gerdekkaya mezarı

Gerdek Kaya Rock Cut Tomb : The Megalithic Portal and Megalith Map:

Gerdek Kaya Kaya Mezarı: Megalitik Portal ve Megalit Haritası:
Doğan vadisinde büyük bir kaya kütlesinin doğu yüzüne oyulmuş, Çukurca köyünün 500 m güneybatısındadır. Anıtsal giriş holünün arkasında, ziyaretçilerin iki farklı kapıdan girebilecekleri iki mezar odası vardı. Gerdekkaya kaya mezarı Helenistik döneme (MÖ 3-1. Yüzyıl) aittir.

Deveboynu Kale


Mukurca Köyü’nün 1.5 km kuzeybatısında bulunan Doğanlı Kalesi, vadi tabanından oldukça yüksekte kayalık bir plato üzerinde duruyor. Doğanlı Vadisi’nin kontrolünü ele geçirmek için gözlem yeri olarak kullanılmıştır.

Doğanlı lahana

Doğanlıkale/Seyitgazi/Eskişehir/// Frig döneminde yapıldığı bilinen Doğanlı  Kale, Seyitgazi ilçesine bağlı olan Çukurca Köyü'nün yakınları… | Kaleler,  Anıtlar, Roma


Doğanlı kale, Çukurca Köyü yakınlarındadır. Uzaktan bakıldığında şahin kafasına benzeyen (Doğanlı şahin anlamına gelir) ve vadideki en göze batan kaya yapısıdır. Yedi katlı kayaya oyulmuş bir heykeldir.

Gökgöz Kale

Gökgöz Kale, Frigler döneminde Pismis Kalesi’nin devriyesi olarak hizmet vermiştir. Yaylaya bakan kayaya oyulmuş nişler, sistenler ve basamaklar vardır.

Kral Midas’ın Tarihi
FRİG KRALI MİDAS - Döğer Haber


Friglerin ilk kralı Gordios’tan sonra yerine oğlu Midas geçti. Midas, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Asur ile diğer yandan Batı Anadolu kıyıları ve Yunanistan ile ilişkiler kurmaktadır. Midas, Anadolu’nun ilk Demir Çağı kralı olarak ünlendi. Antik çağın ünlü coğrafyacısı Amas’lı Strabon, Midas döneminde Frig ülkesinin göçebe Kimmerya kabileleri tarafından işgal edildiğini ve Midas’ın bu felaket karşısında hayatına son verdiğini anlatır. (MÖ 676)

Midas Efsaneleri

Kral Midas | Efsaneci.com


Midas hakkında bilinen iki efsane vardır. Birincisi, Midas’ın tanrı Apollon tarafından cezalandırılması ve Pan ile tanrı Apollon arasındaki müzik yarışmasında Apollon’un çaldığı liri değil, Pan’ın çaldığı kıskacı beğendiğini söylemesi üzerine kulaklarının eşek kulaklarına dönmüş olmasıdır. Ancak Midas kulaklarını gizlemek için şapka takar. Bu sırrı da kimse bilmiyor. Ta ki saçını kesen berber kulaklarını görene kadar. Midas, bu sırrı kimseye söylememesi için berbere uyarıda bulunur. Ama bu sır berber için çok ağır olduğunda boş alana gidip bağırıp sırrı anlatıyor. Efsaneye göre, sırrı fısıldayan sazlar yıllarca “Midas’ın kulakları eşek kulağıdır”.

Diğeri ise, Dionysos’un, Midas’ın Dionysos tanrısının hoşa giden davranışından sonra “benden ne dilersen” demesiyle başlar. Midas dokunduğu her şeyin altın olmasını ister ve dileği gerçekleşir. Ancak bir süre sonra dokunduğu her şeyin altın olması Midas’ı sıkıntıya sokar. Midas yemek bile yiyemez hale gelir. Bu nedenle tanrı, Dionysos’tan bu dileği bozmasını ister. Dionysos, Midas’a Pactalos Nehri’nde yıkandığında büyünün bozulacağını söyler. Midas gider ve yıkanır ve büyü bozulur. Bu sefer her şeyi altından geçirme özelliği Paktalos’a. Paktalos’un (Sart Çayı) bu nedenle alüvyonları arasında altın taşıdığına inanılıyor.

Kral Midas ve Altınları, 2020 | Kral, Motivasyon, Masal


Midas Antik Kenti’nde göreceğiniz kayalar, Kapadokya kayalarına benziyor. Midas anıtının dışında kentte insanların yaşadığı Bitmemiş Anıt, su sarnıçları, sunaklar, anıt mezar ve mağara odalarını görebilirsiniz.

Avatar
admin