Kültürel Çeşitlilik Günü

Kültürel Çeşitlilik Günü

Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Dünya Günü her yıl 21 Mayıs’ta düzenlenmektedir. Bu günün amacı, farklı kültürlerdeki insanlar arasında hoşgörü, anlayış, dayanışma ve barışı teşvik etmektir.

Kültür, toplumumuzun önemli bir parçasıdır, kültür olmadan medeniyet olmaz. İnsanlar farklıdır, her birimizin kendi dini, yaşam tarzı, farklı alışkanlıkları, dili vardır ve yargılamadan insanları oldukları gibi kabul etmeliyiz. Bizden farklı olan insanlar arasında sık sık duvarlar örüyoruz, çünkü onları anlamıyoruz ya da onlardan korkuyoruz. Ancak bu korkunun üstesinden gelmenin en kolay yolu insanlara değişiklik yapmak, onlarla konuşmak, onları dinlemek, kültürlerini deneyimlemektir. Bu nedenle seyahat etmek basmakalıpları ortadan kaldırmanın ve diğer kültürlere açık olmanın en iyi yoludur. Hayatlarını hiçbir yere gitmeden aynı yerde geçiren insanların çoğu, sadece televizyonda veya diğer medyada gördüklerini bilirler, ancak bu içerik genellikle yanlıştır ve sadece bir bakış açısı gösterir. Dolayısıyla, bize empoze edilen bir bilgi içinde yaşıyoruz ve onu kucaklıyoruz ve bu inancı ortadan kaldırmadan bu inançla yaşıyoruz. Eğitim aynı zamanda başkalarına karşı hoşgörülü olmanın önemli bileşenlerinden biridir, ne kadar çok bilirsek, o kadar çok anlarız ve kendi yaşam tarzımızdan farklı olan bir şeyi kucaklamaya hazır oluruz.

AB programları gençlik hareketliliğine gittikçe daha fazla yatırım yapıyor çünkü gençlerin başka kültürlerle temasa geçerse bunu daha rahat kabul edeceklerini biliyorlar. Bu programın amacı ülkeler arasında barış ve hoşgörüdür ve bunu başarmanın en iyi yolu insanlar henüz gençken bu hareketliliğin sağlanmasıdır. Bununla daha iyi bir dünya yaratma yolunda ilerlediğimizi düşünüyoruz.

Dünyanın en büyük çatışmalarının dörtte üçünün kültürel bir boyutu var. Kültürler arasındaki uçurumu kapatmak önemlidir ve barış, istikrar ve kalkınma için gereklidir. Kültürdeki farklılıklar çatışmalara dönüşebilir. Aynı zamanda çatışmayı çözmek için de kullanılabilirler. Kültür, insanlara kendileri ve başkaları hakkındaki yargılarını, algılarını ve fikirlerini şekillendiren yönler verir. Kültürler, genellikle bilinçsiz etkileyiciler olan güçlü güçlerdir.

Kültür sadece dil, yemek, kıyafet, gelenek ve göreneklerle ilgili değildir. Milliyet, etnisite ve ırkla da ilgilidir. Daha derin bir uygulama, kuşaksal inançlar, cinsel yönelimler, sosyoekonomik sınıf, yetenek, dil, cinsiyet, dini ve politik bağlantı ve engellilik ile birliktedir.

Bu gün UNESCO tarafından aşağıdaki hedeflerle oluşturuldu:

1.Kültür için sürdürülebilir yönetişim sistemlerini desteklemek.

2. Dengeli bir kültürel mal ve hizmet akışı sağlamak ve sanatçıların, profesyonellerin hareketliliğini artırmak.

3. Kültürü sürdürülebilir kalkınma çerçevelerine entegre etmek.

4. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri teşvik etmek.

Bu gün, günlük yaşamımızda daima aklımızda tutmamız gereken bir şey. Bilmeden yargılamayın, çünkü çoğu zaman klişeler sadece klişelerden başka bir şey değildir. Bu gezegendeki tüm insanlara saygı duymalıyız, saygı ile barış gelir ve ihtiyacımız olan şey bu: daha iyi ve daha hoş bir toplum yaratma ve bunu kendimizden ve dünyaya yaklaşımımızdan başlayarak yapıyoruz.

Kagan G.
Kagan G.