Erasmus + Program Rehberi 2021 – 2027

Erasmus + Program Rehberi 2021 – 2027

Erasmus + Programı 2021 – 2027 eğitim, öğretim, gençlik ve spora odaklanmıştır. Program, ayrıca Avrupa vatandaşlarının kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışır. Diğer tüm programları gibi Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmekte ve düzenlenmektedir.

Erasmus + program rehberi 2021 – 2027’yi buradan indirebilirsiniz.

Avrupa Birliği’nin ilk programını başlatmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti. Programlar hem Avrupa içi ülkelerde hem de AB ile özel ilişkileri olan Avrupa dışı ülkelerde uygulanmaktadır.

Erasmus + Programı 2021 – 2027, Avrupa Eğitim Alanı’nı, Dijital Eğitim Eylem Planı 2021-2027’yi, Avrupa Gençlik Stratejisini ve Avrupa Birliği Spor Çalışma Planını destekleyen temel bir programdır.

Programa kimler katılabilir?

Program organizasyonlar ve her yaştan insan için düzenlenmiştir. Bunun anlamı: bireyler, kurumlar, kuruluşlar ve sosyal gruplar.

Bireylere “katılımcılar” denir ve kuruluşlar “katılımcı kuruluşlar” olarak etiketlenmektedir.

Bireyler kurumlar, kuruluşlar, organizasyonlar ve diğer gruplar gibi üçüncü taraflar aracılığıyla katılabilirler. AB içindeki tüm kuruluşlar bununla birlikte bireyler başvurabilmektedir. Ancak katılımcı kuruluşlar için koşullar, bulundukları ülkeye bağlıdır.

Bireylerin bir projeye “Program Ülkesi” olarak adlandırılan bir ülkede yerleşik bir kuruluş aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

Elinde telefonla bir kız

Avrupa değerleri

Geçmiş Erasmus + programı 2014 – 2020 bir başarıydı. İyi puanlara ayak uydurmak için, yeni Erasmus + programı, katılımcılar ve kuruluşlar için daha fazla fırsat sunmaya devam ediyor. Fakat bu, bazı temel değerleri akılda tutmayı gerektirir: eşitlik, refah ve sosyal içerme.

Erasmus + programı 2014 – 2020 zaten daha kültürlerarası, yeşil ve dijital bir Avrupa Birliği için çalışıyordu.

Erasmus + programı 2021 – 2027 kültürlerarasılık, çevre ve dijitalleşme gibi eğitim amaçlarıyla ilgili ilkelerden oluşur. Ayrıca demokrasi, aktif vatandaşlık ve Avrupa sosyal yaşamına da odaklanmaktadır.

AB projeleri ayrıca zaman açısından sürdürülebilir ve çevre dostu olması gerekir. Program kapsamında tüm katılımcılar, yaşları ne olursa olsun, Avrupa demokrasisi, Avrupa eğitimi ve işgücü piyasası ve kültürlerarası faaliyetlerde yer alacaktır.

Covid-19 iyileşmesi

Erasmus + Programı 2021 – 2027 de Covid-19 iyileşmesiyle ilgilenmektedir. Zengin ve fakir tüm ülkeler sağlık, eğitim ve çalışma krizleri yaşadı. Bu krizlerin insan yaşamları, insanların gelirleri ve hükümetin tepkileri üzerinde önemli bir etkisi oldu ve olmaya devam ediyor.

Ayrıca küresel salgın dünya eşitsizliğini artırdı. Buna yanıt olarak AB, tüm insanlara eşit fırsatlar sunma amacını pekiştirdi. Avrupa Birliği’nin Covid-19 iyileşme planı, tüm insanların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine odaklanmıştır. Covid-19’un hepimize öğrettiği gibi: “Eğitim iyileşmenin anahtarıdır”.

Nasıl başvurulacağı ve programın detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, daha sonraki makaleler için sayfamıza sık sık göz atın.

Erasmus+ programının detayları ile ilgili yazımıza da web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Erasmus+ fırsatları
Sevde K.