Dünyadaki İşaret Dilleri

Dünyadaki İşaret Dilleri

İşaret dilleri, işitme engelli ve konuşma engelli insanlar için ana iletişim kaynağıdır. İşaret Dili veya SL, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin bir parçasıdır.

Her sözlü dilin kendi işaret dili vardır, ancak bu, işaret dillerinin Sesli-işitsel dillerden türevleri olduğu anlamına gelmez. İşaret dillerinin kendi bağımsız tarihleri, kültürleri ve gramerleri vardır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı International-Week-of-the-Deaf-1024x536.png

Dünya Çapında İşaret Dilleri

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı SL_Alphabets.jpg

Dünyada 138 ila 300 İşaret Dili vardır. İşaret dillerinin dört fonolojik parametre ile ifade edilen kendi fonolojisi, morfolojisi ve sözdizimi vardır: el şekli, el yönelimi, konum ve hareketler. Ayrıca jestler, yüz ve vücut ifadeleri görsel-jest dillerinin bir parçasıdır. Yazılı alfabe SL’yi temsil etmek için, bazıları tek elle, bazıları ise iki elle İngiliz İşaret Dili gibi “parmakla yazım” kullanılır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı ASL_Alphabet.jpg

İngilizce gibi bazı sözlü dillerin üç İşaret Dili vardır: Amerikan İşaret Dili (ASL), İngiliz İşaret Dili (BSL) ve Avustralya İşaret Dili (Auslan). Sözlü dillerinin aksine, Meksika ve İspanyol İşaret Dili farklı dillerdir.

İspanya, LSE’yi (İspanyol İşaret Dili) ülkenin resmi dillerinden biri olarak tanıyan dünyadaki birkaç ülkeden biridir.

ABD, Kanada ve Kuzey Meksika’nın bazı bölgelerinde çoğu yerli halk, “Plains Indian Sign Talk” olarak bilinen kendi SL’lerini konuşur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 300px-Sun_Sign.jpg

2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması’nın (TDS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 84.000’den fazla insan duyamıyor veya konuşamıyor.

Türk İşaret Dili (TİD)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı maxresdefault-1024x576.jpg

İşaret Dili, Doğu ülkelerinde Batı’dan çok daha önce geliştirildi. Örnek vermek gerekirse, İngiliz İşaret Dili 18. ve 19. yüzyıllarda geliştirildi.

Türk İşaret Dili uzun bir geçmişe sahiptir. Tarihsel kanıtlar, TİD’in MÖ 2000 – 1200 yıllarında Hitit egemenliği sırasında sözlü Türk dilinin kökeninden bile önceye dayandığını göstermektedir. Anadolu İşaret Dili (SL) gibi Mısır’ın da MÖ 1200’de SL’sine sahip olduğu hiyeroglifler sayesinde bilinmektedir. Yunanistan ayrıca Sokrates, Aristoteles ve Platon gibi ünlü filozoflar tarafından tartışılan kendi SL’sini geliştirdi.

İşaret Dili için Toplumsal Bilinci Artırma

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı DmlVUdoW4AA_kT3.jpg

İşaret Dili birçok devlet ve özel eğitim kurumunda öğrenilebilse de çoğu insan öğrenmiyor. İşitme ve konuşma engelli kişilerin çoğunun temel sorunu iletişimdir, çünkü SL öğrenip konuşsalar bile çoğu insan bilmiyor. Bu nedenle, İşaret Dilinin sosyal farkındalığı, işitme ve konuşma sorunları yaşayan insanlar için daha fazla sosyal entegrasyona yönelik çok önemli bir adımdır. PRODER’den daha fazla insanı İşaret Dili öğrenmeye teşvik etmek istiyoruz. SL hayatın her alanında gereklidir: eğitim, çalışma alanları ve boş zaman aktiviteleri.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 30188682-0-image-a-3_1593446891211-1024x615.jpg

Bazı teknoloji uzmanlarının, İşaret Dillerini sözlü dillere çeviren kulaklık veya eldiven kullanan teknoloji tabanlı cihazlar üzerinde çalıştığını belirtebiliriz. Daha fazla sosyal bütünleşmeye ulaşmak için bu alana yönelik daha çok teknolojik gelişme görmeyi umuyoruz.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı a8606351ff125fb1a597d65a7e3f43b0.jpg
Sağırlık duyusal bir farklılıktır. Ancak eğitim sistemi çocuğu ve aileyi çökerttiğinde engel olur.

Bitirirken tüm okuyucularımıza bir tavsiyemiz var: İşitme engellilerin sosyal entegrasyonu ve işitme engeli olan ve olmayan insanlar arasındaki iletişim etrafında gelişen bir Fransız komedi filmi olan La famille Bélier. Filmle ilgili güzel bir gerçek, kahramanın işitme engelli değil, iki dilli olmasıdır; Ana dili İşaret Dili konuşmacısı ve Fransızca.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 237211-754x1024.jpg
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Quote16.png
Sevde K.