Dünya Engelliler Günü – 3 Aralık 2020

Dünya Engelliler Günü – 3 Aralık 2020

Uluslararası Engelliler Günü’nün yıllık kutlaması 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 47/3 sayılı kararıyla ilan edildi. Toplumun ve kalkınmanın her alanında engelli kişilerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında engelli bireylerin durumuna ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler’in engellilik alanındaki on yıllardır süren çalışmalarına dayanan 2006 yılında kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi‘nin uygulanmasında engelli kişilerin haklarını ve refahını daha da ileriye götürmüştür. Sendai Afet Riskini Azaltma ÇerçevesiEngelli Kişilerin İnsani Eylemlere Dahil Edilmesi ŞartıYeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansmanla ilgili Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma çerçeveleri.

Birleşmiş Milletler Engellilik Kapsama Stratejisi


2020 Teması: Tüm Engelliler Görünür Değil

What is life really like for disabled people? The disability diaries reveal  all | Inequality | The Guardian

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)


3 Aralık Dünya Engelliler Günü (IDPD). Bu gün DSÖ, “herkes için bir günü” kutlamak için ortaklarına katıldı. Bu tema, engelliliğin insanlık durumunun bir parçası olduğu konusundaki artan anlayışı yansıtıyor. Hemen hemen herkes hayatın bir noktasında geçici veya kalıcı olarak engelli olacaktır. Buna rağmen, çok az ülke engelli insanların ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermek için yeterli mekanizmalara sahiptir.

DSÖ, bir milyardan fazla insanın – dünya nüfusunun yaklaşık% 15’inin – bir tür engellilik yaşadığını tahmin etmektedir. Bu rakamın, nüfusun yaşlanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlığındaki artışla birlikte yükseleceği tahmin edilmektedir. Engellilik dezavantajla ilişkili olsa da, tüm engelli insanlar eşit derecede dezavantajlı değildir. Bunların çoğu, içinde yaşadıkları bağlama ve diğerlerinin yanı sıra sağlık, eğitim ve istihdama eşit erişime sahip olup olmadıklarına bağlıdır.

How to Market to People with Disabilities | Oleb Media
Avatar
admin