AB Birliği – Avrupa Komisyonu

AB Birliği – Avrupa Komisyonu

Avrupa Birliği’nin ana organları şunlardır:

 • Avrupa Birliği’nin yedi kurumu
 • Avrupa Birliği ajansları


Ana Avrupa Kurumları şunlardır: Avrupa Kurulu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Kurulu ve Avrupa Parlamentosu.

Bu yazıda ne olduğunu ve Avrupa Komisyonu’nun fonksiyonlarının neler olduğunu açıklayacağız.

 1. Avrupa Komisyonu nedir
  Avrupa Komisyonu, AB’nin siyasi olarak bağımsız yürütme koludur. Yeni Avrupa mevzuatı için öneriler hazırlamaktan tek başına sorumludur ve Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin kararlarını uygular.
 2. Genel Merkez
  Komisyonun departmanları ve yürütme ajansları Brüksel ve Lüksemburg’dadır.

Komiserlerin haftalık toplantıları Brüksel merkezinde ve Strazburg’da yapılır.

 1. Avrupa Komisyonu Üyeleri
  Siyasi liderlik, kimin hangi politika alanından sorumlu olduğuna karar veren Komisyon Başkanı tarafından yönetilen 27 Komisyon üyesinden (her AB ülkesinden bir) oluşan bir ekip tarafından sağlanır.

Komiserler Koleji, Komisyon Başkanı, üç Genel Müdür Yardımcısı, Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi dahil olmak üzere sekiz Başkan Yardımcısı ve her biri bir portföyden sorumlu 18 Komiserden oluşur.

Komisyon işlerinin günlük işleyişi, her biri belirli bir politika alanından sorumlu olan Genel Müdürlükler (GM’ler) olarak bilinen departmanlar halinde organize edilmiş personeli (avukatlar, ekonomistler vb.) tarafından gerçekleştirilir.

Kararlar toplu sorumluluk esasına göre alınır. Tüm Komiserler karar verme sürecinde eşittir ve bu kararlardan eşit derecede sorumludur. Belirli durumlarda yetkilendirilmedikçe, bireysel karar verme yetkileri yoktur.

Aralık 2019’dan itibaren komisyonun şu andaki başkanı Ursula von der Leyen’dir.

AB komisyon üyeleri 5 yıl görev yapıyor ve bundan sonra tekrar seçilemezler.

 1. Komisyon ne yapar?
  Yeni yasalar önerir
 • Komisyon, Parlamento ve Konsey tarafından kabul edilmesi gereken yasaları masaya yatıran tek AB kurumudur:
 • Ulusal düzeyde etkili bir şekilde çözülemeyen konularda AB’nin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak
 • uzmanlara ve halka danışarak teknik ayrıntıları doğru şekilde öğretme


AB politikalarını yönetir ve AB finansmanını tahsis eder

 • Konsey ve Parlamento ile birlikte AB harcama önceliklerini belirler
 • Parlamento ve Konsey tarafından onaylanmak üzere yıllık bütçeler hazırlar
 • Sayıştay’ın incelemesi altında paranın nasıl harcandığını denetler


AB hukukunu uygular

 • Adalet Divanı ile birlikte, AB hukukunun tüm üye ülkelerde uygun şekilde uygulanmasını sağlar


AB’yi uluslararası olarak temsil eder

 • uluslararası kuruluşlarda, özellikle ticaret politikası ve insani yardım alanlarında tüm AB ülkeleri adına konuşur
 • AB için uluslararası anlaşmaları müzakere eder


2019-24 için 6 Komisyon öncelikleri

 • Avrupa Yeşil Anlaşması: Avrupa, modern ve kaynakları verimli kullanan bir ekonomi haline gelerek ilk iklime duyarlı kıta olmayı hedefliyor.
 • Dijital çağa uygun bir Avrupa: AB’nin dijital stratejisi, insanları yeni nesil teknolojilerle güçlendirecek.
 • İnsanlar için çalışan bir ekonomi: AB, özellikle gençler ve küçük işletmeler için kaliteli işler yaratan daha çekici bir yatırım ortamı ve büyüme yaratmalıdır.
 • Dünyada daha güçlü bir Avrupa: AB, çok taraflılığı ve kurallara dayalı bir küresel düzeni savunarak dünyadaki sesini güçlendirecektir.
 • Avrupa yaşam tarzını desteklemek: Avrupa, adaleti ve AB’nin temel değerlerini savunmak istiyorsa hukukun üstünlüğünü korumalıdır.
 • Avrupa demokrasisi için yeni bir itici güç: Avrupalılara daha fazla söz hakkı vermek ve demokrasimizi dezenformasyon ve çevrimiçi nefret mesajları gibi dış müdahalelerden korumak.
admin