Erasmus+ Projeler

Çevrimdışı Ol, Hayatı Yaşa / Go Offline, Feel Alive

Projenin Amaçları:


Yeşilay’ın internet bağımlılığı üzerine yaptığı araştırmaya göre,

2 yaşından küçük çocukların internet, tv veya bilgisayarla karşılaşması. Okul öncesi yaş grubu için internet kullanımı günde 30 dakikadan fazla olmamak üzere yeterlidir. İlköğretimin ilk 4 yılında 45 dakika oyun ve eğlenceye ayrılmalıdır. İlerleyen yıllarda hafta sonu daha esnektir ancak günde 1 saat uygundur. Lisede günde 2 saat yeterlidir. Araştırmalara göre 12-18 yaş arası gençlerin yüzde 3,6’sı internet bağımlısı olarak kabul edilirken, yüzde 21,8’i bağımlılık sınırında. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kaynaklarına göre bu oran Avrupa’da% 25’e yaklaşıyor. Bu durum ve “İnternet Kullanımında Güvenlik ve Güvenilirliğin Artırılması” başlığı altındaki Avrupa 2020 Stratejisi. Davranışsal bağımlılıklarda (alışveriş, yemek, sörf) tıpkı alkol, sigara ve uyuşturucu yoksunluğu gibi fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkar. İnternet bağımlısı bir kişi interneti aşırı kullanma isteğini engelleyemez. Yoksunluk, aşırı sinirlilik, saldırganlık durumlarında kişinin iş-sosyal yaşamı ve aile yaşamı giderek kötüleşmektedir. topluma uyum sağlamada zorluk, yasadışı faaliyetlere girme riski, videofili, fomo sendromu, duruş bozuklukları, obezite, görme sorunları, finansal sorunlar, işsizlik, uyku bozuklukları, sosyal dışlanma, ülke ekonomisine zarar, kör edici üretkenlik, yaratıcılık ve bilimsel düşünme becerileri, yeni davranışsal veya maddi bağımlılıkların (kumar, uyuşturucu) kontaminasyonu gibi ciddi sonuçları vardır. Mobil cihazları ve teknolojik ürünleri zorlanmadan kullanabilen gençler bu bağımlılığa sahiptir. Bu nedenle gençlerin büyük çoğunluğu sosyal çevreden büyük ölçüde çekilmek, evden çıkmak istememek, sık sık internet üzerinden arkadaşlarıyla konuşmak ve buluşmak, yaptıkları hakkında yalan söylemek, fırsatları kısıtlandığında öfke patlamaları yaşamaktadır. , küçük hırsızlık, okul başarısında büyük düşüş gözlemledi. Dahası, Hootsuite’in “We Are Social” 2017 anketine göre, dünya nüfusunun% 51’i aktif olarak İnternet’i ve% 40’ı sosyal medyayı kullanıyor.

Gençlik grupları ve liderleri olarak bu sorunla uğraşmalıyız. Gençlerin sağlık ve güvenliğinden yerel topluluklar ve Avrupa vatandaşları sorumludur. Gençlere, kararlarının ve davranışlarının hayatlarındaki kötü sonuçlarından örnekler göstermeliyiz. Bu sebeple internet bağımlılığı üzerine çalışmayı, bu konuda yerel ve ulusal bir farkındalık yaratmayı, interneti bilinçli kullanmayı ve boş zamanları doğru şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Proje hedeflerimiz aşağıdaki gibidir;

-Gençler arasında internet bağımlılığı, internetin ve zamanın doğru kullanımı konusunda farkındalık yaratmak,

-İnterneti günlük ihtiyaçlarımızda ve çalışmalarımızda önemli bir kolaylaştırıcı araç olarak tanımlamak,

-Gençlerin boş zamanlarında yeni fikirler üretmelerine yardımcı olmak ve spor faaliyetlerini desteklemek,

-Sporun insan yaşamındaki vazgeçilmez yerinin önemini ve bilincini katılımcılara aktarmak ve internet bağımlılığını bir nebze olsun hafifletmek,

-Genç nüfusun etkin bir şekilde yer aldığı Eskişehir’in katılımcılara eklenecek önemli deneyimler yaşayacağı düşüncesiyle gençlerin şehrin dokusunu bu anlamda hissetmelerini sağlamak,

-Gençlerin sorumluluk almasını, güvenmesini ve iletişim becerilerini artırmasını sağlamak,

-İnternet bağımlılığıyla mücadele için işbirliğini teşvik edin,

Genç liderlerin iletişim, motivasyon ve katılım konularında bilgi ve becerilerini artırmak,

-Erasmus + tarafından sunulan fırsatların katılımcılara tanıtılması,

-Gençlik faaliyetlerine daha fazla katılım için motive etmek,

-Uluslararası bir öğrenme, bilgi ve “İnternet bağımlılığı ve zararları” ile mücadele ağı kurmak,

-Gençlere kişisel verilerin korunması ve toplanması hakkında güçlü bilgiler vermek

farkındalık,

  • NEET bireylerine ve katılımcılarına eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin topluma verilmesi konusunda farkındalık yaratmak.

Beklenen sonuçlar:


Proje süresince gerçekleştireceğimiz etkinliklerle katılımcılarımız internet bağımlılığı konusunda farkındalık kazanmakta, yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik davranışlar geliştirmekte, boş zamanları hakkında bilgi ve deneyim kazanmakta, kendilerini ifade etmekte ve özgüven duygularını güçlendirmekte, farklı kültürlerle etkileşime girmektedir. ve zorlanmadan topluma dahil olun. AB’de deneyim ve Erasmus + fırsatlarından haberdar olun. Ayrıca internet güvenliği açısından çok önemli olan kişisel verilerin korunması konulu sunum ile katılımcılar bu hayati konunun farkında olacak ve farkındalık yaratacak. Katılımcılarımızdan uyuşmazlık çözümü, çalışma ve sunum geliştirmeleri beklenmektedir

süreçteki grup etkinlikleri ve sunum etkinlikleri aracılığıyla yetkinlikler ve ayrıca grup içindeki olası çatışmalara yaklaşımlar. NEET, atölye çalışmaları ile bireylerin hayatlarında daha aktif olacak. ‘İnternet Bağımlılığı ve Boş Zaman’ konulu atölye çalışmaları ile konu ile ilgili bilgi ve beceriler geliştireceğiz. yapacak yetkinlikleri kazanacaklar.

Açık hava etkinlikleri ile projenin yerel kısmında yer alacak, yerelde gençlerle etkileşim kuran gençler, Türk kültürü hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak ve bu süreçten Türkiye yararlanacaktır. Katılımcılarımıza Erasmus + programı katılımcıları ile Youthpass ve Erasmus + oturumlarını yapacak ve becerilerini geliştirecek Erasmus + başvurusu yapabilmek için gerekli niteliklere ulaşabilecek, araştırmaların sonuçları ve problemleri ile birey olacaklar buna kim çözüm önerebilir. Katılımcı kurum ve kuruluşlar, kurumlarında yaptıkları faaliyetlerde farklı spor dalları ve internet bağımlılığı hakkında fikir geliştireceklerdir. Aynı zamanda yerel alanda yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir geliştirmiş olacak ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek kurumsal yeterliliğe sahip olacaktır. Katılımcı kurum ve kuruluşlar, proje sonrasında katılımcıların kendi lokasyonlarında kullanacakları projelerle internet bağımlılığı, zararları ve sporun mücadele alanında kullanımı konusunda detaylı bilgi ve deneyim kazanacak ve kazanılan nitelikleri kullanacaktır.

proje süreci. Projemizin hedef grupları 18-30 yaş aralığında sınırlı imkânlara sahip gençler ve NEET bireyler olduğundan ve bu gençler süreçte aktif rol alacaklardır; spor faaliyetlerindeki yeterliliklerinin artması beklenmektedir. Buna ek olarak, Erasmus + programının yaygınlaştırma araçlarının, projemiz kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve çalıştayların çıktılarını da içermesi ve hedef gruplar üzerinde etkili olması beklenmektedir.

Avatar
admin