Dünya Öğretmenler Günü-5 Ekim 2020

Dünya Öğretmenler Günü-5 Ekim 2020

1994’ten beri her yıl 5 Ekim’de düzenlenen Dünya Öğretmenler Günü, Öğretmenlerin Statüsüne ilişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesinin kabulünün yıldönümünü anmaktadır. Bu Tavsiye, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları ile ilgili kriterler ve onların ilk hazırlık ve ileri eğitim, işe alma, istihdam ve öğretme ve öğrenme koşulları için standartları belirler. Yüksek Öğretim Öğretim Personelinin Statüsüne ilişkin Tavsiye, yüksek öğretimdeki öğretim ve araştırma personelini kapsayarak 1966 Tavsiye Kararını tamamlamak için 1997 yılında kabul edilmiştir. Eğitimle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4‘ün benimsenmesi ve öğretmenleri Eğitim 2030 gündemine ulaşmanın anahtarı olarak kabul eden özel hedefin (SDG 4.c) benimsenmesiyle, WTD ilerlemeyi işaretleme ve öğretmenlik mesleğinin tanıtımı için kalan zorluklar. Dünya Öğretmenler Günü, UNICEF, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Eğitim Uluslararası ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

2020’DE DÜNYA ÖĞRETMENLERİ GÜNÜ KUTLAMALARI

2020’de Dünya Öğretmenler Günü öğretmenleri “Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama” temasıyla kutlayacak. Gün, dünya çapında öğretmenlik mesleğini kutlamak, başarıları değerlendirmek ve küresel eğitim hedefine ulaşma çabalarının kalbinde yer alan öğretmenlerin seslerine dikkat çekmek için fırsat sunuyor.

Covid-19 Sırasında Eğitim

COVID-19 salgını, dünya genelinde halihazırda aşırı genişletilmiş eğitim sistemlerinin karşılaştığı zorluklara önemli ölçüde katkıda bulundu. Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu söylemek abartı olmaz ve şimdi eğitim hakkını korumak ve onu salgının yol açtığı gelişmekte olan manzaraya yönlendirmek için öğretmenlerle çalışmalıyız.

Öğretmen liderliği kriz tepkileri ile ilgili olarak sadece zamanında değil, aynı zamanda öğretmenlerin uzaktan öğrenmeyi sağlamak, savunmasız nüfusu desteklemek, okulları yeniden açmak ve öğrenme boşluklarının azaltılmasını sağlamak için yaptıkları katkılar açısından da kritiktir. WTD’yi çevreleyen tartışmalar aynı zamanda öğretmenlerin dayanıklılık oluşturma ve eğitimin geleceğini ve öğretmenlik mesleğini şekillendirmedeki rolüne de değinecektir.


Uluslararası Öğretmenler Günü

Dünya Öğretmenler Günü, Uluslararası Öğretmenler Günü olarak da bilinir. Dünya Öğretmenler Günü, “dünyanın eğitimcilerini takdir etmeye, değerlendirmeye ve geliştirmeye” odaklanmayı ve öğretmenler ve öğretimle ilgili konuları değerlendirme fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim

Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlamak için, UNESCO ve Uluslararası Eğitim (EI), dünyaya öğretmenleri ve öğrencilerin ve toplumun gelişiminde oynadıkları rolü daha iyi anlamasına yardımcı olmak için her yıl bir kampanya düzenler. Bu amaca ulaşmak için medya kuruluşları gibi özel sektörle ortaklık yapıyorlar. Kampanya her yıl farklı temalara odaklanıyor. Örneğin, 2017 yılının teması “Öğretmenlerin Yetkilendirilmesi” dir. Bu yıl, Dünya Öğretmenler Günü’nün 1997 UNESCO Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının 20. yıl dönümü olarak anıldığı ve zaman zaman ihmal edilen öğretim personelini buraya getirdiği yıldı. Yükseköğretim kurumlarında öğretmenlerin durumu ile ilgili görüşme.

UNESCO, herkesin mesleği kutlayarak, öğretmen meseleleri hakkında farkındalık yaratarak ve öğretmenlerin saygısının doğal düzenin bir parçası olmasını sağlayarak yardım edebileceğini belirtiyor. Örneğin okullar ve öğrenciler bu gün öğretmenler için bir fırsat hazırlıyor. 100’den fazla ülke Dünya Öğretmenler Günü‘nü anmaktadır ve her biri, her 5 Eylül’de Öğretmenler Günü’nü anan Hindistan örneğinde olduğu gibi kendi kutlamalarını yapmaktadır.

Kagan G.
Kagan G.