Dünya Braille (Kabartma Yazı) Günü- 4 Ocak

Dünya Braille (Kabartma Yazı) Günü- 4 Ocak

Dünya Görme Engelliler Birliği, BM Genel Kurulu tarafından resmi olarak kabartma yazmanın görme engelli ve az gören insanlar için insan haklarının tam olarak gerçekleştirilmesinde bir iletişim aracı olarak önemi konusunda farkındalık yaratma günü olarak belirlenmesinin üçüncü yılı olan 4 Ocak 2021’de Dünya Braille Günü’nü kutlamak için dünyanın geri kalanına katılacak.

Dünya Braille Günü, sıradan ve özel yetenekleri olan insanlar arasındaki büyük uçurumu kapatmaya çalışan braille dilinin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu gün, görme engelli insanlar tarafından kullanılan bir dil icat etmesiyle tanınan Louis Braille‘in doğum yıldönümünü anıyor.

“En geniş anlamda iletişime erişim bilgiye erişimdir ve eğer biz [görme engellileri] küçümseyen gören insanlar tarafından hor görülmeye veya himaye edilmeye devam etmeyeceksek, bu bizim için hayati önem taşır. Acıma ihtiyacımız yok, savunmasız olduğumuzun hatırlatılmasına da gerek yok. Eşit muamelesi görmeliyiz ve iletişim bunun sağlanmasının yoludur. “

Louis Braille


Braille, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin (CRPD) 21. ve 24. Maddelerinde yansıtıldığı gibi eğitim, ifade ve fikir özgürlüğü ve sosyal içerme bağlamında çok önemlidir.

Braille nedir?


Braille alfabetik ve sayısal sembollerin dokunsal bir temsilidir ve her harf ve sayıyı ve hatta müzikal, matematiksel ve bilimsel sembolleri temsil etmek için altı nokta kullanır. Braille (19. yüzyıl Fransa’sındaki mucidinin adını almıştır), görme engelli ve az gören kişiler tarafından görsel yazı tipinde basılan kitap ve süreli yayınların aynısını okumak için kullanılır.

Louise Braille, 1824’te on beş yaşında, gece yazımında bir gelişme olarak Fransız alfabesi için bir kod geliştirdi. Daha sonra müzik notalarını içeren sistemini 1829’da yayınladı. 1837’de yayınlanan ikinci revizyon, modern çağda geliştirilen ilk küçük ikili yazı biçimiydi.

Bu karakterler, kabarık noktalar adı verilen küçük çıkıntılara sahip hücreler adı verilen dikdörtgen bloklara sahiptir. Bu noktaların sayısı ve düzeni bir karakteri diğerinden ayırır. Çeşitli braille alfabeleri, basılı yazı için transkripsiyon kodları olarak ortaya çıktığından, eşlemeler (karakter tanımlama grupları) dilden dile ve hatta bir tanesi içinde değişiklik gösterir.

Braille okuryazarlığı bir sosyal adalet sorunudur. Erken braille eğitimi, körler arasında okuma yazma, eğitim ve istihdam için çok önemlidir. Bununla birlikte, eğitim politikası ve ekran okuyucu yazılımındaki değişiklikler karşısında, braille ekranları gibi teknolojilerin braille’i daha erişilebilir ve pratik hale getirmesine rağmen, braille kullanımı son yıllarda azalmıştır.

Avatar
admin