BİLGİYE EVRENSEL ERİŞİM GÜNÜ – 28 Eylül

BİLGİYE EVRENSEL ERİŞİM GÜNÜ – 28 Eylül

Tüm vatandaşların hükümet bilgilerine ve insani gelişme için gerekli bilgilere erişimini sağlamak, her demokratik toplum için bir zorunluluktur.

Koichiro Matsuura

Bilgi edinme hakkını temel bir hak olarak kabul eden 74. BM Genel Kurulu, Ekim 2019’da 28 Eylül‘ü BM düzeyinde, 38 C / Karar 57‘nin kabul edilmesinin ardından Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü (IDUAI) olarak ilan etti.

UNESCO tarafından, siber uzayda bilgiye erişimi teşvik etmek için çeşitli somut önlemler, bu alandaki ilgili uluslararası örneklerin hem tartışmalarına hem de eylemlerine rehberlik etmek için Önerisi çerçevesinde önerilmiştir.

Bilgi aracı olarak bilgi


Bu küreselleşme çağı uluslar, ekonomiler ve insanlar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmasına rağmen, marjinalleşme gibi yan etkilere de yol açmıştır. Yeni bilgi teknolojilerinin ve iletişimin herkese hitap etmesini sağlamak uluslararası kurumlara ve ulusal otoritelere bağlıdır.

Bu amaçla, üye Devletler çokdilliliği ve evrensel erişimi teşvik edecek ulusal politikalar oluşturmalı ve desteklemelidir. Ek olarak, bir kamu bilgilendirme hizmeti olarak kabul edilen İnternet erişimi, uygun politikaların benimsenmesiyle teşvik edilmelidir.

Herkesin görüş ve ifade özgürlüğü hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın görüş sahibi olma ve sınırlardan bağımsız olarak herhangi bir medya aracılığıyla bilgi ve fikir arama, alma ve verme özgürlüğünü içerir. “

Birleşmiş Milletler,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi


Bilgiye evrensel erişim, herkesin bilgi alma, ve verme hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Bu hak, ifade özgürlüğü hakkının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bilgiye erişimin korunması, aynı zamanda insanların kendilerini reklamlara, sahte haberlere veya medyayı sadece bilgi akışını kontrol etmek için kullanan politikacılara karşı korumak için bilgileri filtreleme hakkını korumak anlamına gelir.

Avatar
admin