AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI

AVRUPA DAYANIŞMA
PROGRAMI NEDİR?

1. Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

2. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.

-Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdı


Amaçlar:

-Kırsal ve izole edilmiş bölgelerde yaşayan, sosyal, ekonomik ve coğrafi engeller, eğitim ihtiyaçları sebebiyle dezavantajlı durumda olan gençlerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması,

-Sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi, uSosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması,

-Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin arttırılmasıdır.

Faaliyetler:

Gönüllü Gençlik Platformu

-Projemiz kapsamında gençlerin üye olup gönüllülük çalışmalarına katılabileceği bir platform kurulacak. Derneğimizin web sayfasında (www.proder.org) ilgili bölüm oluşturulacak. Bu bölüm üzerinden sosyal projelerde gönüllü olmak isteyen gençlerden, gönüllü olarak dezavantajlı gençlerle yapmak istedikleri faaliyetleri seçmeleri istenecek (eğitim koçluğu, kitap okuma, ağaç dikme, sanatsal faaliyetler, stant görevi, çevre temizliği, okul boyama vs.). Organize edilecek faaliyetlerde gönüllü gençlerin aktif rol alması sağlanacak.

-Kitap toplama, ağaç dikme, huzur evi ziyareti, çevre temizliği kampanyaları,

-Obezite ile mücadele, bağımlılıkla mücadele, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Gençlerin spora özendirilmesi, doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık yaratma, organik yaşam etkinlikleri

-Genç işçiler, tarım işçisi ve göçer ailelerin genç çocuklarına yönelik faaliyetler,

-Web tasarımı etkinliği, gençlerin geleceğe dair hedef ve beklentilerine yönelik atölye faaliyetleri. Tiyatro, resim, müzik ve tasarım çalışmaları, grafiti, halk oyunları, sosyal dahil etme konulu kısa film etkinlikleri

BENİ DE DAHİL EDİN

Amaçlar;

Kırsal ve izole edilmiş bölgelerde yaşayan, sosyal, ekonomik ve coğrafi engeller, eğitim ihtiyaçları sebebiyle dezavantajlı durumda olan gençlerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması,

Sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi,

Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması,

Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin arttırılmasıdır

Faaliyetler;

Gönüllü Gençlik Platformu

Projemiz kapsamında gençlerin üye olup gönüllülük çalışmalarına katılabileceği bir platform kurulacak. Derneğimizin web sayfasında (www.proder.org) ilgili bölüm oluşturulacak, bu bölüm üzerinden sosyal projelerde gönüllü olmak isteyen gençlerden, gönüllü olarak dezavantajlı gençlerle yapmak istedikleri faaliyetleri seçmeleri istenecek (eğitim koçluğu, kitap okuma, ağaç dikme, sanatsal faaliyetler, stant görevi, çevre temizliği, okul boyama vs.) ve organize edilecek faaliyetlerde gönüllü gençlerin aktif rol alması sağlanacak.

Kitap toplama, ağaç dikme, huzur evi ziyareti, çevre temizliği kampanyaları,

Obezite ile mücadele, bağımlılıkla mücadele, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve gençlerin spora özendirilmesi, doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık yaratma, organik yaşam etkinlikleri,

Genç işçiler, tarım işçisi ve göçer ailelerin genç çocuklarına yönelik faaliyetler,

Web tasarımı etkinliği, gençlerin geleceğe dair hedef ve beklentilerine yönelik atölye faaliyetleri,

Tiyatro, resim, müzik ve tasarım çalışmaları, grafiti, halk oyunları, sosyal dahil etme konulu kısa film etkinlikleri,

MÜLTECİ GENÇLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMI VE UYUMU

Amaçlar:

Mülteci gençlerin;

Akranları ile iletişimlerini sürdürmeleri,

Gönüllülerimizle ortak faaliyetler gerçekleştirmesi,

Akranları ile düzenli olarak vakit geçirmesidir.

Faaliyetler:

-Kültürel miras, görsel sanatlar ve edebiyat temelli kültürlerarası takvimlerin gençlerle birlikte oluşturulması,

-Çift dilli gençlik kitaplarının oluşturulması ve okunması ile oyunların yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi,

-Gençlerin resmi dil ve anadili dışında yeni bir dili (İngilizce, işaret dili vb.) farklı dillere sahip akranlarıyla birlikte öğrenme deneyimi yaşaması için atölye çalışmaları düzenlenmesi,

-Farklı kesimlerden gençlerin ve mülteci gençlerin bir arada katılacağı kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi,

-Kültürler arası etkileşimi arttıran spor faaliyetleri,

-Diyalog/drama atölyesi: Hedef grubun ön yargılar, yaşanılan olaylar, anılar, engeller gibi öğrenmeyi zora sokan yaşam deneyimlerini paylaşmalarının kolaylaştırılması.

YAYGIN EĞİTİM İLE SOSYAL İÇERME

Amaçlar:

-Yaygın eğitim faaliyetleri tüm dezavantajlı (zihinsel, görme, fiziksel, işitme engelli, serebral palsi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, dil ve konuşma bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü yaşayan) gençlerce erişilebilir, sürdürülebilir çünkü bu gençlerin isteklerine göre düzenlenir ve ayrıca gençlerde yaratıcılık, hayal gücü ve akademik becerileri geliştirmektir.

Dezavantajlı gençlerin;

-Düşüncelerini, duygularını, deneyimlerini ve tutumlarını ifade etmelerine yardımcı olmak,

-Doğa ile doğrudan temas yoluyla kendilerini keşif ve ifade etmelerini sağlamak,

-Sosyal ve kişisel becerilerini geliştirmek,

-Bağımsız olarak günlük yaşam aktiviteleri gerçekleştirmelerini sağlamak, –

-Sağlığını ve motor becerilerini geliştirerek vücutlarıyla uyumlu bir bedene sahip olmalarını sağlamak.

Faaliyetler;

-Sanat etkinlikleri (sanatsal etkileşim, hareket ve ritim, şarkı, resim vb.)

-Doğa etkinlikleri ( doğa yürüyüşü, atık/çöplerin doğadan toplanması, geri dönüşüm vb.),

-Sosyal etkinlikler ( doğum günleri, okul mezuniyet partileri, dini/ulusal günler, gelenekler/adetler vb.)

-Günlük yaşam etkinlikleri ( yemek/giyim/kişisel hijyen ile ulaşım, alışveriş banka/postane işlemleri vb. )

-Spor etkinlikleri (güç/hız/direnç/dayanıklılık gibi motor becerileri, takım oyunları vb.)

Katılımcı/Gönüllü Sorumlulukları Gönüllü

Her gönüllü bir faaliyetin liderliğini üstlenecek.

Faaliyetin öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirerek diğer gönüllüler arasında iş bölümü yapacak.

Her faaliyetin öncesi, uygulaması ve sonrasını özetleyen faaliyet künyesini oluşturacak.

Faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli düzenlemeleri yapacak, ihtiyaç halinde dernek yönetiminden destek alacak.

Projenin görünürlük, yaygınlaştırma araçlarını etkin bir şekilde kullanacak.

Avatar
admin