29 Eylül Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü

29 Eylül Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü

Bugün, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nü kutladığımız ilk yılı.

Çözüme yönelik küresel çabalarımızı teşvik etmek ve uygulamak için bu sorunun öneminin farkında olmamız gerekiyor. Bu nedenle 2019’da 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, sürdürülebilir gıda üretiminin gıda güvenliğini ve beslenmeyi teşvik etmede oynadığı temel rolü kabul ederek 29 Eylül’ü Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü olarak belirledi.

Bu yıl dönümü, özellikle bu yıl küresel COVID-19 salgını sırasında, gıdalarımızın üretilme ve tüketilme şeklini dönüştürme ve yeniden dengeleme ihtiyacına dair küresel bir uyanış getirmek istiyor. Gıda kaybı ve israf, aslında doğal kaynak tabanını tüketir ve sera gazları üretir.

Gıda Kaybını ve İsrafı azaltmak neden önemlidir?


Açlıktan etkilenen insan sayısının 2014 yılından bu yana yavaş yavaş arttığı ve her gün tonlarca yenilebilir gıdanın kaybolduğu ve / veya israf edildiği bir dünyada gıda kayıplarını ve israfı azaltmak çok önemlidir.

Küresel olarak, üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 14’ü hasat ve perakende arasında, ancak aynı zamanda tüketim düzeyinde de kaybediliyor. Yiyecek kaybolduğunda ya da israf edildiğinde, bu yiyeceği üretmek için kullanılan tüm kaynaklar – su, toprak, enerji, emek ve sermaye – boşa gider.

Ürettiğimiz gıdanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak için küresel ve yerel olarak eylemler gereklidir. Gıda kalitesini yönetmek ve gıda kaybını ve israfı azaltmak için teknolojilerin, yenilikçi çözümlerin, yeni çalışma yöntemlerinin ve iyi uygulamaların tanıtılması, bu dönüştürücü değişimi gerçekleştirmenin anahtarıdır.

Kamu müdahaleleri, özellikle bu kritik zamanda özel aktörler tarafından gıda kaybı ve atık azaltma yatırımlarını kolaylaştırmaya çalışmalıdır. Özel sektörün katılımıyla yenilikçi iş modellerinin şekillendirilmesi ve bunları finanse etmek, gıda kaybını ve gıda israfını durdurmak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç yaranıyor.

Gıda kaybını ve israfını azaltmak, gıda üreticilerinden gıda tedarik zinciri paydaşlarına, gıda endüstrilerine, perakendecilere ve tüketicilere kadar herkesin dikkatini ve eylemlerini gerektirir.

Hepimiz yiyecek tasarruf edici olmalıyız: insanlar ve gezegen için!

Avatar
admin